Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Zorgontwikkeling

Carante Groep is een uitgesproken netwerkorganisatie. Kennis delen en ontwikkelen zit bij Carante Groep ingebakken in de structuur. Dit gebeurt vanuit de portefeuille Zorgontwikkeling. Dit netwerk beoogt kennis binnen de aangesloten organisaties te delen, te verspreiden, te ontwikkelen en toepassing te stimuleren. Op die manier levert Carante Groep een structurele bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

De behoefte aan uitwisseling van kennis is groot. De kwaliteitseisen voor de zorg worden hoger. De druk van buiten – van de overheid of de zorgverzekeraar – neemt toe. Tegelijk worden de zorgvragen van cliënten complexer.

Tegen deze achtergrond is het voor medewerkers noodzakelijk kennis voortdurend bij te houden en te vernieuwen. Kwaliteitsontwikkeling kan niet zonder delen van kennis. Wie de beste zorg wil geven, moet op de hoogte zijn van de laatste zorginhoudelijke ontwikkelingen.

Zorgontwikkeling van Carante Groep werkt op verschillende manieren aan kennisontwikkeling. Er zijn expertisegroepen, masterclasses, trainingen en een digitaal kennisplatform.