Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Kennis, Kwaliteit en Efficiency

Kennis, Kwaliteit en Efficiency heeft betrekking op verschillende P&O terreinen die naast kwaliteitsverbetering ook financieel voordeel opleveren.De krachtenbundeling draagt zorg voor continuïteit en versterking van de marktpositie. Onder leiding van manager P&O wordt vertegenwoordiging in externe netwerken, afstemming met andere domeinen en ISO certificering tot stand gebracht. Middels kennissessies en netwerkbijeenkomsten wordt kennis gedeeld en verdiept. Raamovereenkomsten worden afgesloten en de aanschaf van e-HRM applicaties vindt zo mogelijk in gezamenlijkheid plaats (er is geen sprake van verplichte afname). Bij de inrichting en implementatie van Carante Groep breed aangeschafte e-HRM applicaties wordt projectondersteuning geboden. Tevens wordt er Carante Groep brede projectondersteuning aangeboden volgens de Agile methodiek. Door het houden van evaluatie- en voortgangsgesprekken met leveranciers wordt kwaliteit geborgd. De input voor deze gesprekken is afkomstig uit de diverse project- en afstemmingsgroepen welke door P&O worden geïnitieerd en begeleid.