Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Business Intelligence

Het maken van betere beslissingen vergt juiste, volledige en tijdige informatie. Data wordt daardoor steeds belangrijker. Afdeling Business Intelligence & Analytics (BI&A) is binnen Carante Groep verantwoordelijk voor het transformeren van alle beschikbare data naar die benodigde informatie en deze aan te bieden aan de juiste persoon op een toegankelijke veilige manier.
Door de organisaties in staat te stellen gebruik te maken van data-mogelijkheden (op strategisch- en procesniveau) en daarover te adviseren, wordt de toegevoegde waarde van Carante Groep verhoogd. Nauwe samenwerking met de zorgorganisaties is daarvoor een vereiste. BI&A biedt een samenwerkingsproject die voortdurend in ontwikkeling is.

Sinds de jaren 80 zocht men de oplossing vooral in techniek d.m.v. tools, datawarehousing en handige creatieve oplossingen wanneer de hoeveelheid data te veel werd voor verwerking. Het waren de tijden dat de grootste BI-leveranciers (het Canadese Cognos en het Franse Business Objects) in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld waren en dat op de werkvloer die ene grote matrixprinter vervangen werd door “kleine” laserprinters per afdeling.

In de jaren nadien is het samenwerkingsproject Business Intelligence langzaam volwassener geworden. Een scala aan onderwerpen passeerde de revue, zoals OLAP, kubussen, balanced scorecards, kpi’s, visualisaties, strategische informatie, tactische stuurinformatie, het zogenaamde A4’tje, ‘met één druk op de knop’ en ga zo maar verder. De lijst was (en is) eindeloos. Slechts één kenmerk verbond deze onderwerpen: terugkijken naar het verleden en het heden verantwoorden.

De laatste jaren is er duidelijk sprake van een trendbreuk. Algemeen kan men rustig stellen dat organisaties in control zijn en dat Business Intelligence geaccepteerd is geraakt. De volgende fase dient zich aan. Naast ‘terugkijken’ en ‘verantwoorden’ zijn ‘verklaren’ en ‘voorspellen’ de hersenbrekers waar het huidige data-landschap mee te kampen heeft. Datamining, predictive, optimization, data science zijn slechts een paar termen. In de literatuur worden deze meestal onder de paraplu Advanced Analytics of Business Analytics geschaard.