Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Informatisering & Automatisering

Veranderende marktomstandigheden en strengere regelgeving maken voortdurende aanpassing van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Daarom wordt er bij de aangesloten organisaties van Carante Groep informatietechnologie aan die bedrijfsprocessen gekoppeld. De basis hiervoor is een gedeelde ICT-infrastructuur. Door deze samenwerking en bundeling van systeemkennis kunnen de organisaties de kosten van automatiseringsoplossingen laag houden.

Het vakgebied I&A van Carante Groep zorgt voor het technisch applicatiebeheer van de centrale applicaties op het gebied van onder andere HRM, Elektronisch Cliëntdossier en BI. In een heterogene, totaal gevirtualiseerde omgeving (Vmware) worden de standaardapplicaties Beaufort, OWS en CODA aangeboden aan de aangesloten organisaties. Deze applicaties worden centraal zowel technisch als functioneel, beheerd. Daarmee worden standaardisatie, kennis en continuïteit gewaarborgd.
Toegewerkt wordt naar een nieuwe digitale werkplek, waardoor het werk vooral voor de zorgmedewerker eenvoudiger wordt gemaakt.

  • Carante Groep I&A ontzorgt de aangesloten zorgorganisaties door het - conform uitgesproken verwachtingen - tijdig, juist en volledig uitvoeren van activiteiten en (samenwerkings)projecten met als doel de zorgprofessional en bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen.

    — John Pouw - manager Informatisering & Automatisering