Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Veiligheid

De overheid trekt zich steeds meer terug. Hierdoor wordt de eigenaar/gebruiker steeds meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheden, op een goed 'huisvaderschap'. Het is nodig procedures en protocollen op papier te zetten en te zorgen dat deze ingebed raken in de organisatie: Plan – Do – Check - Act. Voortdurend zoeken naar een balans tussen bestaande risico's en de beschikbare financiële middelen en mankracht.

De organisaties binnen Carante Groep onderkennen al jaren het belang van een adequaat veiligheidsbeleid. Naast de veiligheidsadviseurs binnen de verschillende organisaties wordt daarom ook gezamenlijk geïnvesteerd in een landelijke veiligheidsadviseur.

Binnen het project veiligheid wordt kennisdeling en –ontwikkeling gefaciliteerd en gestimuleerd. Er wordt samengewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van concrete instrumenten zoals de risicomatrix en de managementinformatie over veiligheid.

De aanwezige expertise en kennis is beschikbaar waar nodig. Naast de werkzaamheden voor de aangesloten organisaties geeft de adviseur ook naar buiten toe veiligheid een gezicht. De adviseur onderhoudt actief contacten met onder meer de brancheverenigingen en ministeries over veiligheidsonderwerpen. Maar laat handhavers van de wet- en regelgeving tevens zien wat voor effecten wetten in de praktijk hebben en maakt eventuele alternatieven bespreekbaar.

  • Kennis over en bewustwording van veiligheid kan leiden tot een veiligere situatie, een veiliger gebouw en een veilige woon- en werkplek. Dit betekent dus dat we hier allemaal over moeten nadenken, praten en leren.

    — Annemiek Vredenburg, senior adviseur veiligheid Carante Groep