Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Kennisontwikkeling & advies

Huisvesting in de zorg is een portefeuille wat zich sterk ontwikkeld. Kennis en ervaringen delen met elkaar is daarbij van groot belang. Bijblijven, leren van en door elkaar. Binnen de samenwerkende organisaties werken nu ruim vijfentwintig projectleiders en adviseurs. Samen staan we sterk.

* Workshops en in-companytrainingen
* Landelijk Huisvestingsoverleg met ateliers voor kennisdeling en –ontwikkeling
* CaranteNet, een intranetsysteem voor kennisdeling en discussie
* ISO systeem waarin de kennis van vastgoedprocessen geformaliseerd is vastgelegd

Daarnaast werken er binnen Carante Groep landelijk specialisten op terreinen als vastgoedbeleid, beheer & onderhoud en veiligheid. Om kennisdeling te faciliteren en te stimuleren, maar ook als ondersteuners en adviseurs van medewerkers binnen de aangesloten organisaties.
Deze landelijk specialisten zijn ook in staat adviezen te geven over onderwerpen die minder vaak binnen de organisaties spelen zoals het opstellen van een portefeuilleplan of te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe processen of instrumenten zoals:

* risicomanagement;
* onderhoudsmanagement;
* vastgoedinformatie;
* Corporate Real Estate Management;
* veiligheidsbeleid.