Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Beheer & onderhoud

Exploitatie en waardeontwikkeling bepalen in toenemende mate de beschikbare onderhoudsbudgetten. Van kostengericht naar waardegestuurd werken. Hiervoor is een goede afstemming van onderhoud op toekomstplannen (portefeuilleplan) en de veiligheidssituatie noodzakelijk. Het opstellen en actualiseren van meerjarenonderhoudsplannen is daarbij een hulpmiddel.

Trendanalyses, contractbeheer en benchmarking ondersteunen bij het vaststellen van de juiste planning. Juist omdat we systemen op elkaar hebben afgestemd zijn we gezamenlijk in staat die analyses te maken en adviezen te geven over invullingen.

Incidentbeheer vraagt om strak uitgelijnde processen en stevig contractbeheer. Hierbij horen ook heldere lijnen naar de gebruikers en een goede bereikbaarheid.

Scheiden van wonen en zorg leidt tot een verdere ontwikkeling van de beheerfunctie. Heldere aanspreekpunten voor de zorg en voor de cliƫnt/bewoner. Op zorgovereenkomsten afgestemde gebruiksovereenkomsten, huursubsidie en puntentelling.

Alles overziend zijn de ontwikkelingen in beheer en onderhoud omvangrijk. Het vraagt om nieuwe instrumenten, competenties en versterking van personele inzet. De werkgroep beheer en veiligheid van Carante Groep Huisvesting biedt een platform om van elkaar te leren en om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Samen maken we daarbij gebruik van hetzelfde vastgoedmanagementsysteem. Dat biedt een gemeenschappelijke taal en vergemakkelijkt de samenwerking.