Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Huisvesting

Een huis dat een thuis is. Een thuis dat past bij de mogelijkheden van de cliënt. Een veilig thuis! We streven naar een goed leven voor onze cliënten. Goede huisvesting hoort daarbij.

We ondersteunen de organisaties met het ontwikkelen van een samenhangend, solide, vastgoedbeleid en het vertalen daarvan in concrete acties (assetmanagement). We onderzoeken (nieuwe) vastgoedconcepten, inspelend op de toekomst van zorgorganisaties. We koppelen bewustwording aan duurzaamheidsambities en –eisen zonder de veiligheid en financiële (risico) aspecten uit het oog te verliezen.

We maken gebruik van slimme tools en geavanceerde informatiesystemen, en borgen hiermee onze kwaliteit op vastgoedbeheer. Analyse van data geeft ons richting hoe te sturen op vastgoed. We ontplooien ons naar een organisatie die `terugkijkende informatie` gebruikt om trends en ontwikkelingen te voorspellen.

Carante Groep Huisvesting verbindt, ondersteunt en adviseert vanuit een heldere visie: vastgoed is ondersteunend aan de zorgdoelstellingen. De verantwoordelijkheid voor vastgoed blijft waar deze hoort, binnen de samenwerkende organisaties zelf.