De expertisegroep Seksualiteit behandelt onderwerpen als diagnostiek bij slachtoffers van seksueel misbruik, herkennen van indirecte signalen, behandeling van slachtoffers en plegers en seksuele voorlichting. Ook ontwikkelen de professionals uit de aangesloten organisaties beleid, materialen en lesmodules voor begeleiders, pedagogen, psychologen, diagnosten en therapeuten die werkzaam zijn in de bij Carante Groep aangesloten organisaties.

De expertisegroep heeft de dvd "Baas van het Gesprek" en het boekwerk "Oh, de overgang" ontwikkeld.