Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Personeel & Organisatie

Binnen de portefeuille Personeel & Organisatie (P&O) werken de aangesloten organisaties samen op het gebied van kennis delen, verspreiden en ontwikkelen. De functionarissen van P&O Carante Groep volgen de ontwikkelingen op de verschillende P&O-terreinen, zoals arbeidsomstandigheden en verzuim, juridische vraagstukken, opleiding- en organisatieontwikkeling, e-HRM etc. De gezamenlijke aanpak levert schaalvergroting op die leidt tot verbetering van kennis, kwaliteit en efficiency. Het vakgebied P&O wordt aangestuurd door manager P&O.

  • In ons land is de langdurige zorg continu in beweging waarop organisaties in ons samenwerkingsverband anticiperen, reageren en innoveren. Professionals binnen onze HR-vakgroep zijn in ‘nabijheid’ om te ondersteunen en adviseren op basis van actuele kennis en inzichten.

    — Gerald Rijks, manager Personeel & Organisatie