Marjon-Zijlstra-Fotografie-14
cg-1
Nieuwe-afbeelding-2
_DSC0050

Kwaliteitskeurmerk

Alle aangesloten organisaties bij Carante Groep hebben kwaliteitssystemen en kwaliteitsborging volgens HKZ of ISO. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Organisaties volgen daarbij hun eigen tijdpad maar leren ondertussen wel zoveel mogelijk van elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen.

ISO
Voor de samenwerkingsprojecten heeft Carante Groep gekozen voor ISO-certificering. ISO past beter bij samenwerkingsprojecten dan HKZ maar sluit wel naadloos aan. In april 2007 heeft Carante Groep voor het eerst het ISO 9001:2000 certificaat ontvangen. Sinds april 2013 is Carante Groep ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

Begin 2020 heeft Carante Groep de hercertificering voor de ISO-kwaliteitssystemen wederom positief doorlopen. Dit heeft geresulteerd in de ISO certificaten ISO 9001:2015 en ISO/IEC 27001:2013. Met het laatste certificaat voldoet Carante Groep aan de vastgestelde normen op het gebied van ICT-informatiebeveiliging.

ISAE3402 type II

Carante Groep heeft de afgelopen periode intensief gewerkt aan het verder verbeteren van het niveau van de samenwerking en de risicobeheersing. Voor de de processen salarisadministratie en ICT heeft Carante Groep de ISAE3402 Type II verklaring ontvangen.

ISAE3402 is een internationale, breed geaccepteerde standaard die wordt gehanteerd door accountants. Deze standaard ziet toe op zogenaamde Third Party Assurance rapportages. In 2016 heeft Carante Groep deze standaard behaald en hiermee de ISAE3402 Type I verklaring. In 2018 heeft Carante Groep de managementverklaring ISAE3402 Type II ontvangen. Dit betekent dat Carante Groep in control is op het gebied van ICT beheer en de salarisadministratie. Het rapport Type II verleent de aangesloten organisaties de noodzakelijke zekerheid over de opzet en het bestaan van de bij Carante Groep aanwezige beheersingsmaatregelen.